Sivilce İlaçları Biotin Eksikliği ve Saç Dökülmesi Yapar

Sivilce ilacı saçı döker mi ?

Sivilce tedavisinde kullanılan hap şeklinde ilaçlardan en bilineni roaccutane saç dökülmesi yapar. Benzerleri olan aknetrent ve zoretanin adlı tabletler de isotretionin içeren haplar saç dökülmesi yapar.

sivilce-ilaclari-biotin

Roaccutane saç dökülmesi sebebi şu şekilde izah edilmiştir. Biotidinaz eksikliğine sebep olarak vücuttaki biotin oranını düşürür, kandaki biotin azalınca saç kalitesi düşer ve dökülme olur.

Sivilce ilacı kullananların hepsinde saç dökülmesi olmaz ama bu yaşta kişiyi çok rahatsız eder. Herkeste aynı şekilde olmaması şu şekilde izah edilir, biotinden zengin beslenen kişilerde biotidinaz eksilse de dökülme görülmez.

biotin-siparisi

Roaccutane a bağlı saç dökülmesi tedavisi günlük 10 mg biotin (B7 vitamini) alınarak önlenebilir. 10 mg B7 vitamini sivilce tedavisi devam ettiği sürece ve sonrası 1-2 ay kullanılmalıdır.

Bu konuda yapılmış bilimsel çalışmanın özeti aşağıdadır.

 

Orijinal Araflt›rma Original Investigation ‹zotretinoin Tedavisinin Serum Biyotinidaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisi The Effect of Isotretinoin on Biotinidase Activity Mustafa Kulaç, Ahmet Kahraman*, fiemsettin Karaca, Mustafa Serteser* Afyon Kocatepe Üniversitesi, T›p Fakültesi, Dermatoloji ve *Biyokimya Anabilim Dal›, Afyon, Türkiye 90 Yaz›flma Adresi: Dr. Mustafa Kulaç, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dal›, Pembe Hastane 03200 Afyon, Türkiye Tel.: 0272 217 17 53 Gsm: 0505 691 03 58 E-mail: [email protected] Al›nd›¤› tarih: 20.09.2006 Kabul tarihi: 03.11.2006 Özet Amaç: ‹zotretinoin keilit, kseroz, kseroftalmi, alopesi, hiperlipidemi, hepatotoksisite ve teratojenite gibi yan etki potansiyellerine sahip olan bir ilaçt›r. Biyotinidaz esas olarak karaci¤erde üretilir ve k›smi eksikli¤inde seboreik dermatit, saç dökülmesi gibi dermatolojik yan etkilere yol açabilir. Literatürde baz› çal›flmalar, izotretinoinin biotinidaz enzim aktivitesini azaltt›¤› ve baz› dermatolojik yan etkilerin bundan kaynaklanabilece¤ini öne sürmektedir. Ayr›ca baz› yaz›larda da hipervitaminoz A’n›n yol açt›¤› teratojenik tablo ile biyotinidaz eksikli¤ine ba¤l› teratojenik tablolar›n benzerlikleri not edilmifltir. Bu çal›flmada, izotretinoin kullan›m›n Türk akne vulgaris hastalar›nda, serum biyotinidaz enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanm›flt›r. Gereç ve Yöntem: Çal›flmaya 30 akne vulgarisli hasta al›nd›. Hastalar›n karaci¤er enzimleri, lipid profilleri ve serum biyotinidaz aktiviteleri izotretinoin tedavisinin bafllang›c›nda ve izotretinoin tedavisinin 60. gününde de¤erlendirildi. Ayn› laboratuar testleri 30 kontrolde de bir kez olmak üzere de¤erlendirildi. Bulgular: Serum biyotinidaz aktivitesi izotretinoin tedavisinin 60. gününde bafllang›ç de¤erlerine göre anlaml› derecede düflük bulundu (bafllang›ç: ortalama: 15.11±9.71 U/l; 60.gün: 7.56±5.48 U/l; p

Bilimsel çalışmanın orijinal halini görmek için aşağıdaki adrese bakılabilir.

 

http://www.journalagent.com/turkderm/pdfs/TURKDERM_41_3_90_92.pdf

 

12 Yorum Var

 1. Ersan

  Hocam ben 7 8 ay önce oximin adında bir sivilce kremi kullanmıştım 1 ay civarı kullandıktan sonra sivilceler geçmediği için tekrar gittim doktora ve bu sefer aknefloks kullandım 3 ay civarı ve sonralarda saçımda seyrelmeler oldu ince ince cansız oldu saçlarım ki 1 sene önce saçlarım kalın telli ve gürdü şuansa ince telli ve seyrek. Bunu saçlarımda dökülme olduğunu farkedince 5 e vurdurmuştum öyle farkettim. Sizce saç dökülmesinin sebebi ne bu ilaçlardan mı kaynaklı ?

  1. Biotin (Post author)

   Sivilce tedavisinde kullanılan ilaçlar biotin sentezini bozuyor ve saç dökülmesine neden oluyor.bu nedenle bu grup ilaçlar kullanılırken mutlaka biotin başlamalı. 10 mg biotin tablet kullanmalısınız.
   Dr. Atilla Kaya

 2. murat

  hocam bende 21 yasındayken isotretinoin kullandım 8 ay boyunca dokulmeler oluyordu bırakınca dokulmeler kesildi.sonra yeniden basladı dokulmeler yasım 25 hala dokulme ve incelme var.Bu ilacı kullanmadan önce saclarım gür ve dalgalıydı. ne yapmalıyımeski halıne dönmesi için?

  1. Biotin (Post author)

   Isotretinoin içeren ilaçlar yağ salgısını azaltır ama biotidinaz aktivitesini bozarak biotin sentezini bozar buda saçların kalitesini düşürür, dökülmeye neden olur.fakat bu arada genetik dökülmenizde olabilir.HP 10 mg biotin kullanabilirsiniz.eğer yeterli düzelme olmazsa genwtik dökülme başlamış olabilir.bu durumda gecikmeden dermatologa görünmelisiniz

 3. Ahmet

  Hocam merhaba zoretanin 7.aydayim saçlarım aşırı dökülüyor seyrelme olduğunu görüyorum 2 ayım kaldı bitmesine tedavi bitiminde saçlarım eski halini alır mı 2.5mg medohbiotin kullanıyorum içimi rahatlatin lütfen teşekkürler

  1. Biotin (Post author)

   Merhaba
   Sivilce tedavisinde kullanılan ilaçlar biotin metabolizmasının bozulmasına neden oluyor.2,5 mg biotin yeterli değil.10mg HP biotin kullanmanızı öneririm.hem tam doz içerir,hem hammaddesi Ingiltereden geliyor,hem de daha ekonomik
   Dr. Atilla Kaya

 4. serap turan

  hocam ben rooccutane kullaniyorum 5ayoldu hiotin 5mg kullandim 1ay simde hp biotin 1000mg aldim hangi ilaci kullaniyim 1000mg agir gelmez umarim.
  Dr.Atilla Kaya
  1000 mg değil 1000 mikrogram kullanmışsınız.sizin 10 mg biotin kullanmanız gerekir,(1000 mikrogram:1mg)

 5. Rabia

  Benim saçlarım daha öncede dökülüyordu ilaca başlayınca daha çok dökülmeye başladı 3. ayındayım 8 ay kullanmam gerektiğini söyledi doktor sizce benimde vitamin almam gerekirmi doktorum yapacak bişey yok daha da dokulurdedi korkuyorum kal kalmaktan inceldi sertleşti
  Dr.Atilla Kaya
  günlük 10 mg biotin başlamalısınız

 6. Enes

  Hocam 7 buçuk ay rouccutane kullandım kullandığım süre zarfında saçlarım döküldü kurudu hiç yaglanmiyor biotin kullanmam mı gerekiyor
  Dr.Atilla Kaya
  evet günlük 10 mg biotin başlamalısın

 7. Yusuf

  Hocam ben 20 Nisan 2017 gününde zoretanine başladım şu anda hala
  Tedavi devam edıyor fakat bu ilaç bende çok yan etki yaptığı için doktor haftada sadece cumartesi pazar sabah akşam 10 mg almamı söyledi 15 gün sonra kafamdaki sivilceler sönmeye başladı şu an kafam tamamen sivilceler den arındı yalnız saçlarım çok ınceldı ön alın bölgesinde seyrelmeler var doktorum normal dedi bende biotın kullansam dedim hayır ikisi birden olmaz dedi tedavi bitince alabilirsiniz tedaviyide Ağustos ayında bitirebilirım dedi merak ettiğim neden biotın vermek istemedı yan etkimı yapar saçlarım çok zayıfladı sizın bu konudaki görüşünüz nedir acaba cevaplarsınız memnun olurum
  Dr.Atilla Kaya
  sivilce tedavisinde kullanılan ilaçlar biotin eksikliğine neden olur ve saç kalitesi düşer.HPbiotin 10mg başlamalısınız

 8. Kaan

  Hocam ben 4 ay zoretanin kullandım ama doktorum bana ilacı kullanırken biotin almam gerektiğini söylemedi ve saçlarım çok seyreldi ilacı bıraktım biotine başlasam eskisi gibi olurmu saçlarım ?
  Dr Atilla Kaya
  evet fayda görürsün.HP 10 mg kullanabilirsin

 9. Hasan

  Hocam bende 4 ay kullandım saçlarım seyreldi ve baya inceldi eski haline dönermi geri yoksa böyle kalacakmı bunun için ne yapnalıyım
  Op Dr Atilla Kaya
  HP biotin 10 mg başlayabilirsin

Sorun Cevaplayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.